ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) / STRESS MANAGEMENT AND WELLNESS IN HEALTH PROMOTION (MSc)

Programs of study > Graduate > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) / STRESS MANAGEMENT AND WELLNESS IN HEALTH PROMOTION (MSc)
 • ΤΜΗΜΑ / DEPARTMENTΠροαγωγή Υγείας
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /CAMPUSΛεμεσός
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ/DURATION1.5 Χρόνος/1.5 Years
 • ΓΛΩΣΣΑ /LANGUAGEΕλληνικά/Greek
 • ECTS Credits90

Τελικός Τίτλος Σπουδών:

Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση του Στρες και Ευεξία στην Προαγωγή Υγείας
Το Πρόγραμμα είναι Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο απο το ΔΙΠΑΕ (Φορέα) με Κρατική Χορηγία. 
Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτήρια Εισδοχής
Αξιολόγηση
Δομή Εξαμήνων
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων στους υποψήφιους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μιας Ολιστικής Προσέγγισης στον τομέα της Υγείας. Η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, αλλά και συναισθηματική, κοινωνική, ψυχική. Στην προαγωγή της υγείας συμβάλλουν και οι εναλλακτικές εφαρμογές όπως η Ευεξία, οι Αισθητικές εφαρμογές και η Διαχείριση του Στρες. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από δώδεκα (12) μαθήματα και απαιτεί τουλάχιστον 90 ECTS μονάδες για να αποφοιτήσουν οι φοιτητές, και ο προβιβάσιμος βαθμός είναι το 60%.

 • Να παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένες γνώσεις στον τομέα της υγείας και ευεξίας που να τους επιτρέπουν να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες στον τομέα απασχόλησης τους.
 • Να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες επιστημονικές θεωρίες μιας ολιστικής προσέγγισης της υγείας και ευεξίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
 • Να ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων υγείας, στρες και ευεξίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Να ενισχύσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων στην υγεία ώστε να λαμβάνουν τις πλέον τεκμηριωμένες αποφάσεις ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο χώρο απασχόλησης τους.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην προαγωγή της υγείας και ευεξίας και στην διαχείριση του στρες.
 • Να διερευνάει παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία και ευεξία της κοινωνίας (περιβάλλον, φύλο, αντιλήψεις, κ.α.)
 • Να θέτει, να διερευνάει και να αναπτύσσει σύγχρονες στρατηγικές στην κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης της προαγωγής υγείας.
 • Κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου στην νοσηλευτική, αισθητική, ψυχολογία, φυσική αγωγή, φυσιοθεραπεία και άλλων τίτλων σχετιζόμενων με επαγγέλματα  υγείας.
 • Κάτοχοι Προπτυχιακού τίτλου από οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο τετραετές πρόγραμμα ή
 • Τριετούς προπτυχιακού προγράμματος από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου ή
 • Αντίστοιχων πτυχίων Bachelor of Science (BSc ή BS) και Bachelor of Arts (BA) είναι αποδεκτά,
 • Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που έχουν τουλάχιστον 1 έτος πλήρης εργασιακή απασχόληση,
 • Πιστοποίηση επάρκειας ελληνικής γλώσσας εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός,
 • Πιστοποίηση επάρκειας αγγλικής γλώσσας όπως: TOEFL ή IELTS ή GCE ή ισοδύναμο, εκτός εάν κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο ίδρυμα,
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό τομέα του υποψήφιου,
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφει τους λόγους που επιθυμεί να εγγραφεί στο μεταπτυχιακό,
 • Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη για να αξιολογηθούν οι δυνατότητες συμβολής τους στο Πρόγραμμα.

50% συνεχής αξιολόγηση(ενδιάμεση εξέταση, εργασίες, διαγωνίσματα, συμμετοχή) και 50% τελική εξέταση.

Προβιβάσιμος βαθμός: 60%

A Semester

 

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

ΜΑΦ 511

 

Health Promotion and Education

4

50

14

56

7

2

ΜΑΦ 512

Research Methodology

3

50

14

42

6

3

ΜΑΦ 513

 

Basic Principles & Theories of Stress

3

50

14

42

5

 

4

 

Elective

3

50

14

42

6

5

 

Elective

3

50

14

42

6

 

B Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

ΜΑΦ 514

 

Εξειδικευμένες Τεχνικές Διαχείρισης Στρες

2

 

50

14

56

6

 

2

ΜΑΦ 515

 

Health & Safety in Health Promotion

2

 

50

14

56

6

 

3

ΜΑΦ 516

 

Professional Deontology

2

 

50

14

42

6

 

4

 

Elective

2

 

50

14

42

6

 

 

Elective

1

 

50

14

42

6

 

C Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

ΜΑΦ 517

Quantitative Statistical Methods

4

 

50

14

56

8

 

2

ΜΑΦ 518

Final Dissertation Thesis

5

 

50

14

70

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electives

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

ΜΑΦ 610

Biophysiology and Stress

3

50

14

42

6

2

ΜΑΦ 611

Social Psychology & Stress

3

50

14

42

6

3

ΜΑΦ 612

Nosology & Stress

3

50

14

42

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ΜΑΦ 613

Stress & Alternative Applications

3

50

14

42

6

5

ΜΑΦ 614

Wellness & Aesthetic Applications

3

50

14

42

6

6

ΜΑΦ 615

Environmental Aesthetics & Health

3

50

14

42

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ΜΑΦ 616

Organizational

Behaviour & Time Management

3

50

14

42

6

8

ΜΑΦ 617

Introduction to Public Administration

3

50

14

42

6

Professors Name

 

Qualifications

 

E-mail

FT / PT

Dr. Demetra Florou

Head of the Program

 

PhD Cell & Molecular Biology – National & Kapodistrian University Athens

MSc Cell & Molecular Biology – University of Essex,

BSc Cell & Molecular Biology – University of Essex

 

FT

Dr. Aristoniki Theodosiou

PhD Psychology, MSc Finance & Maritime Studies, MSc Psychotherapy, MSc Total Quality Management & Innovative Implementation on Education, PgP Counselling Psychology

Bachelor Psychology

 

FT

Dr. Vasiliki Raikou

 

 

PhD – Δpharmaceutical Chemistry – National & Kapodistrian University Athens

MSc – Management of health (medical School – Athens)

Bachelor in Biology – National & Kapodistrian University Athens

Bachelor in Aesthetics & Cosmetology – TEI Athens

 

PT

Dr. Ifigenia Efthymiou

 

PhD on Statistics – University of Aegean

Master’s Degree “Statistics and Data Analysis – University of Aegean –

BSc, Department of Statistics and Actuarial – Financial Mathematics – University of Aegean

 

FT

Dr. Evripidou Polykarpos

Specialist Certification of Obesity Professional Education of the IASO

Bachelor in Medicine – Russian State University Moscow Pathologist – Diabetologist

 

PT

Dr. Amvrosios Prodromou

Head of the Program

 

 

Doctorate in Business Administration – Swiss Management University- Switzerland.

Master in Business Administration –St. Mark and St. John University –Plymouth UK.

Bachelors in Business Administration – European Institute of Education.

 

FT

Dr. Pavlos Panayi

Ph.D. Data Communications (New York City

University New York, NY) MBA Business

Administration (New York City University New York, NY) BSc in Computer Science (New York Institute of Technology)

 

FT

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.