ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ) OFFICE ADMINISTRATION (HIGHER DIPLOMA)

Programs of study > Higher Diploma > ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ) OFFICE ADMINISTRATION (HIGHER DIPLOMA)
 • ΤΜΗΜΑ / DEPARTMENTOffice Administration & I.C.T
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / CAMPUSΛευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ / DURATION3 Χρόνια / 3 Years
 • LANGUAGEΕλληνικά / Greek
 • ECTS Credits180

Τελικός Τίτλος Σπουδών:  

Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου 


Το Πρόγραμμα είναι Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο απο το ΔΙΠΑΕ (Φορέα) με Κρατική Χορηγία
 
Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτήρια Εισδοχής
Αξιολόγηση
Δομή Εξαμήνων
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το πρόγραμμα σπουδών «Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου» είναι επαγγελματικό και στοχεύει στην εκπαίδευση και ανάδειξη Υπεύθυνων Γραφείου.

Το πρόγραμμα σπουδών «Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου» είναι επαγγελματικό και επιδιώκει να προετοιμάσει τις φοιτήτριες να αναλάβουν και να εκτελέσουν με αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα μιας ιδιαιτέρας γραμματέας καθώς και να εκπαιδεύσει και αναδείξει Υπεύθυνες και Διευθυντές Γραφείου. Επίσης, οι κάτοχοι του Ανώτερου Διπλώματος έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν περαιτέρω στις σπουδές τους σε επίπεδο Πτυχίου.  Το Πρόγραμμα Σπουδών «Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου», (3 Χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) απαιτεί τουλάχιστον 180 μονάδες ECTS για την απόκτηση του Ανώτερου Διπλώματος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε Διευθυντικές θέσεις στον Κρατικό, Ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα. Επίσης το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση συνέχισης σπουδών για ανώτερες επαγγελματικές ή και ακαδημαϊκές σπουδές.

 • παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και ευκαιριών για πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών, εννοιών και λειτουργιών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση γραφείου και την παροχή ολοκληρωμένων γραμματειακών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ατομικών χαρακτηριστικών και τρόπου συμπεριφοράς που είναι απαραίτητα για επιτυχή και αποτελεσματική επαγγελματική καριέρα.
 • Παροχή ευκαιριών για απόκτηση ευρείας γνώσης του επαγγελματικού κόσμου, για αναγνώριση των κύριων λειτουργιών της επαγγελματικής δραστηριότητας και για εκτίμηση της σημασίας της ατομικής συνεισφοράς στο σύνολο της επιχειρηματικής οργάνωσης.
 • Παροχή γνώσεων και πρακτικών εμπειριών των βασικών αρχών, εννοιών και διαδικασιών που αφορούν τον προγραμματισμό εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και της έρευνας αγοράς.
 • Εκμάθηση των βασικών αρχών που σχετίζονται με την καταγραφή των επαγγελματικών δοσοληψιών, περιλαμβανομένης της επίδρασης της πληροφορικής.
 • Εκμάθηση λογιστικής – κατώτερο – μέσο – ανώτερο επίπεδο
 • Χρήση και λειτουργία λογισμικών προγραμμάτων
 • Κάτοχος Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ανεξάρτητα από την τελική βαθμολογία, ή αντίστοιχο και ισοδύναμο προσόν.
 • Κάτοχοι Αξιολογημένου – Πιστοποιημένου Πιστοποιητικού στις Γραμματειακές Σπουδές
 • Κάτοχοι Αξιολογημένου – Πιστοποιημένου Διπλώματος στις Ανώτερες Γραμματειακές Σπουδές
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές γίνονται δεκτοί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης εάν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνικής γλώσσας ή παρακαθήσουν σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας στο Κολέγιο. 
 • Συνεχής Αξιολόγηση: 40% – Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργείται από τον διδάσκοντα καθηγητή αξιολόγηση με διαγωνίσματα, εργασίες ή /και άλλης μορφής αξιολόγησης. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών που συγκεντρώνονται αποτελεί τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης.
 • Τελικές Εξετάσεις: 60% – Η τελική εξέταση διενεργείται στο τέλος του εξαμήνου επί όλης της ύλης του εξαμήνου αυτού.
 • Προβιβάσιμος Βαθμός: 50%

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

TYP 101

Δακτυλογραφία I

 

5

50

70

7

2

COM 101

Πληροφορική & Επεξεργασία Κειμένων I

 

4

50

56

5

3

ENG 101

Αγγλικά I

4

 

50

56

5

4

SEC 101

Γραμματειακά Καθήκοντα I

3

 

50

42

3

5

OFO 101

Οργάνωση Γραφείου Ι

2

 

50

28

2

6

ACC 101

Κατώτερο Επίπεδο Λογιστικής Ι

4

 

50

56

5

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

TYP 102

Δακτυλογραφία IΙ

 

5

50

70

6

2

COM 102

Πληροφορική & Επεξεργασία Κειμένων IΙ

 

4

50

56

5

3

ENG 102

Αγγλικά IΙ

4

 

50

56

3

4

SEC 102

Γραμματειακά Καθήκοντα IΙ

3

 

50

42

3

5

OFO 102

Οργάνωση Γραφείου ΙΙ

2

 

50

28

2

6

ACC 102

Κατώτερο Επίπεδο Λογιστικής ΙI

4

 

50

56

5

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

8

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

TYP 201

Δακτυλογραφία III

 

4

50

56

5

2

COM 201

Πληροφορική III

 

6

50

84

6

 

3

ENG 201

Αγγλικά III

3

 

50

42

3

4

SEC 201

Γραμματειακά Καθήκοντα III

3

 

50

42

4

5

PR 201

Δημόσιες Σχέσεις Ι

2

 

50

28

2

6

ACC 201

Μέσο Επίπεδο Λογιστικής Ι

4

 

50

56

4

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

8

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 Δ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

TYP 202

Δακτυλογραφία IV

 

6

50

56

7

2

COM 202

Πληροφορική IV

 

6

50

84

6

3

ENG 202

Αγγλικά IV

3

 

50

42

4

4

SEC 202

Γραμματειακά Καθήκοντα IV

3

 

50

42

4

5

PR 202

Δημόσιες Σχέσεις IΙ

2

 

50

28

2

6

ACC 202

Μέσο Επίπεδο Λογιστικής ΙI

4

 

50

56

4

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

COM 301

Πληροφορική V

 

4

50

56

7

2

ENG 301

Αγγλικά V

3

 

50

42

4

3

ACC 301

Ανώτερο Επίπεδο Λογιστικής Ι

3

 

50

42

4

4

HRM 301

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού I

3

 

50

42

4

5

TM 301

Διαχείριση Χρόνου

3

 

50

42

4

6

OAU 301

Αυτοματισμός Γραφείου

2

 

50

28

4

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

COM 302

Πληροφορική VΙ

 

4

50

56

7

2

ENG 302

Αγγλικά VΙ

3

 

50

42

4

3

ACC 302

Ανώτερο Επίπεδο Λογιστικής ΙΙ

3

 

50

42

4

4

HRM 302

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού IΙ

3

 

50

42

4

5

SM 302

Διαχείριση Στρες

3

 

50

42

4

6

PSY 302

Ψυχολογία

2

 

50

28

4

7

 

Επιλεγόμενο

 

 

 

 

3

 Επιλεγόμενα Μαθήματα

1ου Χρόνου

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

GSH 101

Ελληνική Στενογραφία I

3

50

42

3

2

GRE 101

Ελληνική Εμπορική Αλληλογραφία Ι

3

50

42

3

3

GSH 102

Ελληνική Στενογραφία IΙ

3

50

42

3

4

GRE 102

Ελληνική Εμπορική Αλληλογραφία ΙI

3

50

42

3

5

SOM 103

Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΜΚΔ (Social Media)

2

50

28

3

6

CUS 104

Εξυπηρέτηση του πελάτη

2

50

28

3

7

PRS 203

Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Ικανότητες (Presentation Skills)

2

50

28

3

8

LOG 204

Διαχείριση Logistics (αποθήκευση, διαχείριση, διανομή)

2

50

28

3

2ου Χρόνου

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

GSH 201

Ελληνική Στενογραφία III

3

50

42

3

2

GSH 202

Ελληνική Στενογραφία IV

3

50

42

3

3

GRE 101

Ελληνική Εμπορική Αλληλογραφία Ι

3

50

42

3

4

GRE 102

Ελληνική Εμπορική Αλληλογραφία ΙI

3

50

42

3

5

RUS 101

Ρωσικά I

3

50

42

3

6

RUS 102

Ρωσικά II

3

50

42

3

7

PRS 203

Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Ικανότητες (Presentation Skills)

2

50

28

3

8

LOG 204

Διαχείριση Logistics (αποθήκευση, διαχείριση, διανομή)

2

50

28

3

9

CUS 104

Εξυπηρέτηση του πελάτη

2

50

28

3

10

SOM 103

Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΜΚΔ (Social Media)

2

50

28

3

3ου Χρόνου

Α/Α

Κωδικός

Μαθήματος

Όνομα Μαθήματος

Περίοδοι ανά

εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου σε λεπτά

Αριθμός διδακτικ. περιόδων ανά

ακαδ. εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

ανά ακαδ. Εξάμηνο

E.C.T.S

1

OB 301

Οργανωτική Συμπεριφορά Ι

3

50

42

3

2

MAR 301

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ I

3

50

42

3

3

OB 302

Οργανωτική Συμπεριφορά ΙΙ

3

50

42

3

4

MAR 302

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ IΙ

3

50

42

3

Academic Staff Nicosia

Lecturer Name

Qualifications

E-mail

Evanthia Papachristoforou

(Head of the Program)

Master of Science (MSc) in Marketing, (Distinction)

Glasgow Caledonian University, U.K.

Bachelor of Arts (Hons) Degree in Public Relations with specialization in Marketing,

The Philips College, Cyprus.

[email protected]

 

Kyriaki Iesou

MA in Applied Linguistics (The Open University), BA English and Educational Studies (Keele University)

[email protected]

 

Demetra Spanou

Master in Management (University of Wolverhampton)

Bachelor in Computer Science (European University)

[email protected]

 

Demetra Anagnostou

Master in Banking and Finance (Open University), Bachelor in Business Administration (TEI Crete)

[email protected]

 

Irene Charalambous

Higher Diploma in Office Administration

Diploma in Executive Secretarial Studies

Certificate in Secretarial Studies

[email protected]

 

Constantinos Michael

MSc in Psychological Research Methods, MSc in Psychology: Clinical Psychology, BSc in Psychology

[email protected]

 

Michalis Ioannou

MA in Teaching Russian as a Foreign Language

Tver State University, faculty of Russian Philology

BA in Russian Language and Literature Erevan State University.

[email protected]

 

 

Academic Staff Limassol

Lecturer Name

Qualifications

E-mail

Dorita Chrysanthou

(Head of the Program)

 

 

Master in Business Administration (C.D.A College) MA in Marketing with HR Management, Middlesex University

Bachelor in Economics – University of Patra

[email protected]

Dr. Savvi Antoniou

PhD in Language Sciences – Universite de Bourgogne – France

Master in Language Sciences (Teaching Languages) – Universite de Bourgogne – France, MA in Modern Enlgish Language – Huddersfield Univeristy, UK

BA In French Language and Literature – Aristotle University of Thessaloniki

 [email protected]

Dr. Aristoniki Tryfonidou Theodosiou

PhD In Psychology – Aristotle University of Thessaloniki, MSc In Finance & Maritime Studies – Cyprus University of Technology, MSc In Art Psychotherapy – The Arts & Psychotherapy Center of Athens, MSc In Total Quality Management & Innovative Implementations of Education – Aristotle University of Thessaloniki, (Pgp) In Counseling Psychology – North College & University of London, Bachelor In Psychology – Aristotle University of Thessaloniki

[email protected]

Stella Michaelidou

MBA – C.D.A. College, Nicosia

Diploma In Public Relations Course – London Oxford University

[email protected]

Aristos Kartoudes

MBA – CDA College Nicosia

B.A. (Hons) Computer and Business Studies – University of Sunderland

[email protected]

Demetris Konstantinou

Master in Business Administration (C.D.A College) Bachelor in Economics – University of Patra

[email protected]

Natasa Fotiou

Higher Diploma in Office Administration

Diploma in Executive Secretarial Studies

Certificate in Secretarial Studies

[email protected]

 

 

Academic Staff Larnaca

Lecturer Name

Qualifications

E-mail

Katerina Ioannou

(Head of the Program)

 

Master in Business Administration (C) – C.D.A College

Bachelor in Economics (National & Kapodistrian University Athens)

[email protected]

Demetra Anagnostou

Master in Banking and Finance (Open University), Bachelor in Business Administration (TEI Crete)

[email protected]

 

Katerina Kyriakides

B.A English Language and Literature

Master in Leader Ship and  Management (University of Cyprus)

[email protected]>

Panayiotis Tofi

Master in Business Administration (C) – C.D.A College

Bachelor in Computer Science (TEI Mesolongi)

[email protected]

Despo Kamenou

Pitman’s College London

[email protected]

Constantinos Michael

MSc in Psychological Research Methods, MSc in Psychology: Clinical Psychology, BSc in Psychology

[email protected]

 

Michalis Ioannou

MA in Teaching Russian as a Foreign Language

Tver State University, faculty of Russian Philology

BA in Russian Language and Literature Erevan State University.

[email protected]

 

 

Academic Staff Pafos

Lecturer Name

Qualifications

E-mail

Dorita Chrysanthou

(Head of the Program of Study)

Master in Business Administration (C.D.A College), MA in Marketing with HR Management, Middlesex University Bachelor in Economics (University of Patra)  

[email protected]

Dr. Amvrosios Prodromou

DBA – Swiss Management University – Switzerland

MBA – St. Mark & St. John University – Plymouth UK

BA in Business Administration – European Institute of Education

Professional Postgraduate Diploma in Business Administration – NCFE UK

[email protected]

 

Niki Christofi

 

BA English Language and TESOL – Northumbria University

MA, Applied Linguistics and TESOL – Newcastle University

Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA) – Newcastle IH

[email protected]

 

Aristos Kartoudes

 

 

Master of Business Administration-CDA College Nicosia, B.A. (Hons) Computer and Business Studies – University of Sunderland

[email protected]

 

Theodoros Christodoulides

 

 

MBA Master of Business Administration (Neapolis University Paphos)

ACCA Association of Chartered Certified Accountants, Degree in Public & Business Administration/Accounting

[email protected]

 

Ioanna Christodoulidou

 

Higher Diploma in Office Administration (CDA College) Diploma in Executive Secretarial Studies (CDA College)

Certificate of Secretarial Studies (CDA College)

[email protected]

 

Georgia Pavlou

 

 

Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (ΤΕΠΑΚ) Bachelor in Russian Language (Moscow State University)

[email protected]

 

Δήμητρα Κωνσταντινίδου

 

Bachelor of Arts in Business Administration Frederick Institute of Technology

Higher Diploma in Business Studies Frederick Institute of Technology

[email protected]

Άντρη Νικολάου

Master in Counselling Psychology (University of Nicosia) Bachelor in Psychology (University of Cyprus)

[email protected]

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.