ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ / AESTHETICS (BA / ΠΤΥΧΙΟ)

Programs of study > Undergraduate > ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ / AESTHETICS (BA / ΠΤΥΧΙΟ)

Τελικός Τίτλος Σπουδών:

Πτυχίο Αισθητικής  (Bachelor in Aesthetics)

Το Πρόγραμμα είναι Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο απο το ΔΙΠΑΕ (Φορέας) με Κρατική Χορηγία. 
Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κριτήρια Εισδοχής
Αξιολόγηση
Δομή Εξαμήνων
Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Η επιστήμη της Αισθητικής, ως «υπηρέτης» του αγαθού της ατομικής και κοινωνικής υγείας, επικεντρώνει την προσοχή της όχι μόνο στο υγιές «είναι» αλλά και στο υγιές «φαίνεσθαι», σε συνδυασμό πάντοτε με το αισθητικά ευπρεπές. Η ανθρώπινη παρουσία σήμερα απαιτεί, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή, την ανάδειξη του επιστημονικού χαρακτήρα  της Αισθητικής, με σκοπό παράλληλα και την ενίσχυση της ηθικής της συνείδησης.

Η Αισθητική έχει βαθιά θεμέλια στην διάθεση και επιθυμία του ανθρώπου να καλλωπίζει και να εξωραΐζει την εμφάνιση του, με στόχο να διαμορφώνει μία ευχάριστη αισθητική ταυτότητα στο πλαίσιο ανάπτυξης του αισθητικού πολιτισμού και της αντίληψης του ωραίου.

Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως επιστήμη (θεωρία και πράξη) που διερευνά και προσεγγίζει την έννοια του «καλού» και του «ωραίου» στις διάφορες όψεις και προοπτικές της τέχνης, στο περιβάλλον, στη φύση και στους ανθρώπους. Η σωματική Αισθητική  πλησιάζει τη χροιά, το σχήμα και την υφή του ανθρωπίνου σώματος με νοοτροπία και κριτήρια που υπαγορεύονται από τις αισθητικές αντιλήψεις της κάθε εποχής. Υποδεικνύει και προτείνει, αποδέχεται και εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές με στόχο την διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, της νεανικής και γενικότερα καλαίσθητης εμφάνισης του προσώπου και του σώματος. 

Η επιστήμη της Αισθητικής δεν περιορίζεται ασφαλώς στην μελέτη της ήδη συγκεντρωμένης γνώσης, αλλά  επιδιώκει και τον εμπλουτισμό της μέσα από την επιστημονική έρευνα. Η έρευνα στοχεύει  στην αναζήτηση νέων επιστημονικών γνώσεων με κύρια μέσα την παρατήρηση και το πείραμα.

Συμπερασματικά και γνωρίζοντας την εξέλιξη στο τομέα της Αισθητικής στην εποχή μας, τόσο σε επίπεδο τεχνικής περιποιήσεων, καλλυντικών όσο και μηχανημάτων, αντιλαμβανόμαστε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας κλάδου που οδηγεί σε Πτυχίο δηλαδή 4 Έτη Σπουδών, για την εξειδίκευση των φοιτητών σε ότι ποιο σύγχρονο έχει να μας επιδείξει η επιστήμη της Αισθητικής σήμερα.

Η Αισθητική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της καλής υγείας και της εμφάνισης προσώπου και σώματος, μέσα από τις τεχνικές περιποιήσεις που προσφέρει στο άτομο, με σκοπό αφενός τον καλλωπισμό του και αφετέρου τη βελτίωση της ψυχολογικής του κατάστασης. Η Αισθητική αποτελεί μία παραϊατρική επιστήμη και στηρίζεται στην άρτια θεωρητική κατάρτιση και ολοκληρώνεται με την πρακτική της εφαρμογή στο άτομο.   

  • η σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση και η δημιουργία αισθητικών, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου με επιστημονική ικανότητα και δεξιοτεχνία.
  • η άρτια γνώση και κατάρτιση των φοιτητών για την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση.
  • Οι εκσυγχρονισμένοι σε εκπαιδευτικό στάδιο χειρισμοί και τεχνικές στην αισθητική σύμφωνα με τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομένα.
  • η ποιότητα γνώσεων σε όλους τους τομείς και κατευθύνσεις της αισθητικής, καθώς και σε σχετικές επιστήμες (π.χ. Ανατομία, Φυσιολογία, Χημεία).
  • η πρόληψη, η σωστή διάγνωση και η αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως δερματολογικών με τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με άλλες ειδικότητες (Ενδοκρινολόγος, Δερματολόγος, Γυναικολόγος, Αισθητικός Πλαστικός Χειρουργός κ.α.) και με βάση τα δεδομένα της Επαγγελματικής Δεοντολογίας και επιστήμης της Αισθητικής για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
  • το υψηλότερο επίπεδο της επιστημονικής γνώσης που απαιτείται για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τους φοιτητές.
  • η γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης όπως αυτές εφαρμόζονται στη Αισθητική.
  • η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε όλους τους τομείς της Αισθητικής ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα και να προσφέρουν εξειδικευμένη ατομική θεραπεία.

Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως  βαθμολογίας ή άλλο ανάλογο Δίπλωμα ισότιμο με απολυτήριο Λυκείου.

Συνεχής Αξιολόγηση: 40% – Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργείται από τον διδάσκοντα καθηγητή αξιολόγηση με διαγωνίσματα, εργασίες, πρακτική εξάσκηση ή /και άλλης μορφής αξιολόγησης. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών που συγκεντρώνονται αποτελεί τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης.

Τελικές Εξετάσεις: 60% – Η τελική εξέταση διενεργείται στο τέλος του εξαμήνου επί όλης της ύλης του εξαμήνου αυτού.

Προβιβάσιμος Βαθμός: 50%

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακ. εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακ. εξάμηνο

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Θεωρία

Πρακτική

Α’ Εξάμηνο

1.          

Θεωρία

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

101 ΑΝΑΤ

 

2

50

14

28

3

2.          

Θεωρία

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

102 ΦΥΣ

2

50

14

28

4

 

3.          

Θεωρία

ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

103 ΔΕΡ

2

50

14

28

6

 

4.          

Μεικτό

ΑΝΟΡΓΑΝΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ   ΧΗΜΕΙΑ

205 ΧΗΜ

2

2

50

14

56

4

5.          

Μεικτό

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

104 ΑΣΘΠ

2

3

50

14

70

6

 

6.          

Θεωρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

107 ΣΒΙΟ

2

50

14

28

3

 

7.          

Θεωρία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

706 ΜΕΘΕ

3

50

14

42

4

 

Β’ Εξάμηνο

1.

Μεικτό

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

303 ΚΟΣΜ

2

3

50

14

70

6

 

2.

Μεικτό

ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

202 ΗΜΑΣ

2

3

50

14

70

6

 

3.

Μεικτό

ΠΡΟΣΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΙΜΥΘΙΩΣΗΣ

105 ΠΡΟΤΨ

2

3

50

14

70

6

 

4.

Θεωρία

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

204 ΔΕΡ

2

50

14

28

3

 

5.

Μεικτό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ*

507 ΠΛΗΡ

1

1

50

14

28

3

6.

Μεικτό

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

 

106 ΕΦΥΣ

2

2

50

14

56

6

 

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακ. εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακ. εξάμηνο

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Θεωρία

Πρακτική

Γ’ Εξάμηνο

 

1.          

Μεικτό

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΜΗΣ

201 ΑΣΑΚ

2

3

50

14

70

7

 

2.          

Μεικτό

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

302 ΑΣΑΚ

2

3

50

14

70

6

 

3.          

Μεικτό

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ –ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ.

 

404 ΚΟΣΜ

2

3

50

14

70

6

 

4.          

Θεωρία

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

304 ΚΙΝ

1

50

14

14

2

5.          

Θεωρία

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 

305 ΔΕΡΜ

 

2

50

14

28

3

 

6.          

Μεικτό

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

203 ΜΑΠΤ

2

3

50

14

70

6

 

Δ’ Εξάμηνο

 

1.

Μεικτό

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

401 ΤΠΡΥ

2

3

50

14

70

6

 

2.

Μεικτό

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

402 ΠΡΕΑ

2

3

50

14

70

7

 

3.

Μεικτό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

301 ΕΘΕΠ

2

3

50

14

70

6

 

4.

Μεικτό

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

603 ΚΟΣΜ

2

3

50

14

70

6

 

5.

Θεωρία

ΥΓΙΕΙΝΗ

405 ΥΓ

2

50

14

28

3

6.

Μεικτό

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ*

406 ΑΣΓΥ

1

1

50

14

28

2

 

 

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακ. εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακ. εξάμηνο

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Θεωρία

Πρακτική

Ε’ Εξάμηνο

1.          

Μεικτό

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

402 ΠΑΣΑ

2

3

50

14

70

7

 

2.          

Μεικτό

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

502 ΕΝΤΑ

2

3

50

14

70

7

 

3.          

Θεωρία

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

503  ΝΟΣΟ

2

50

14

28

2

4.          

Μεικτό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

504 ΕΦΛΑ

2

3

50

14

70

7

 

5.          

Θεωρία

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

505 ΕΝΔΟ

2

50

14

28

2

 

6.          

Μεικτό

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

206 ΒΟΗΘ

1

1

50

14

28

3

 

7.          

Θεωρία

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

707 ΞΕΟΡ

2

50

14

28

2

 

Στ’ Εξάμηνο

1.

Μεικτό

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ   ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

601 ΗΛΑΠ

2

3

50

14

70

6

 

2.

Μεικτό

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

602 ΜΑΚΧ

2

3

50

14

70

6

 

3.

Μεικτό

ΥΓΙΕΙΝΗ ΟΝΥΧΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

403 ΥΓΟ

2

3

50

14

70

6

 

4.

Θεωρία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

604 ΟΡΔΙ

2

 

50

14

28

3

 

5.

Θεωρία

ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ

605 ΔΙΑΙΤ

2

50

14

28

3

 

6.

Θεωρία

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

606 ΜΑΡΚ

2

50

14

28

2

 

7.

Μεικτό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ IPL ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

607 ΕΦΙΑΑ

1

2

50

 

70

4

 

 

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Περίοδοι

ανά

εβδομάδα

Διάρκεια

περιόδου

Αριθμός

εβδομάδων/

ακ. εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

ακ. εξάμηνο

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Θεωρία

Πρακτική

Ζ’ Εξάμηνο

1.          

Μεικτό

LASER ΑΠΟΤΡΊΧΩΣΗΣ  –  ΔΙΟΔΙΚΑ LASER

701 ΛΑΔΛ

2

3

50

14

70

7

 

2.          

Μεικτό

ΜΟΝΙΜΗ ΨΙΜΥΘΙΩΣΗ –  ΤΑΤΟΥΑΖ

702 ΜΨΙT

2

3

50

14

70

7

 

3.          

Μεικτό

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

703 ΠΧΑΦ

2

1

50

14

42

5

 

4.          

Θεωρία

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ –  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

704 ΚΑΝΕ

2

50

14

28

4

 

5.          

Θεωρία

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

705 ΨΥΧ

2

50

14

28

3

 

6.          

Θεωρία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

506 ΕΠΔΕ

2

50

14

28

4

 

Η’ Εξάμηνο

1.

Πρακτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

801 ΠΡΕΞ

40

22

 

2.

Θεωρία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

802 ΠΤΕΡ

3

50

14

42

8

 

 

 

A Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

101 ΑΝΑΤ

 

Anatomy

2

50

14

28

5

2

102 ΦΥΣ

Physiology

2

50

14

28

4

 

3

103 ΔΕΡ

Dermatology & Skin Components

2

50

14

28

6

 

4

205 ΧΗΜ

Inorganic – Organic Chemistry

2

2

50

14

56

4

 

5

104 ΑΣΘΠ

Facial Aesthetics

2

3

50

14

70

7

6

107 ΣΒΙΟ

Elements of Biology

2

50

14

28

4

7

706 ΜΕΘΕ

Thesis Methodology

3

50

14

42

4

 

B Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

303 ΚΟΣΜ

Basic Principles of Cosmetology

2

3

50

14

70

6

 

2

202 ΗΜΑΣ

Calming Body Massage

2

3

50

14

70

6

 

3

105 ΠΡΟΤΨ

Face Morphology – Make up Techniques

2

3

50

14

70

6

 

4

204 ΔΕΡ

Skin Diseases

2

50

14

28

3

5

507 ΠΛΗΡ

Computers*

1

1

50

14

28

3

 

6

106 ΕΦΥΣ

Physics

2

2

50

14

56

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

201 ΑΣΑΚ

Aesthetic Treatments for Acne

2

3

50

14

70

7

 

2

302 ΑΣΑΚ

Cosmetic Cellulite Treatments

2

3

50

14

70

6

 

3

404 ΚΟΣΜ

Applied Cosmetology and Cosmetics

2

3

50

14

70

6

4

304 ΚΙΝ

Kinesiology

1

50

14

14

2

 

5

305 ΔΕΡΜ

 

Tumors, Cancer Skin Damages And Skin Cancers

2

50

14

28

3

 

6

203 ΜΑΠΤ

Makeup of Performing Arts

2

3

50

14

70

6

 

 

D Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

401 ΤΠΡΥ

Stage Make up Techniques

2

3

50

14

70

6

 

2

402 ΠΡΕΑ

Temporary & Enzymatic Hair Removal

2

3

50

14

70

7

3

301 ΕΘΕΠ

Special Face Treatments

2

3

50

14

70

6

 

4

603 ΚΟΣΜ

Applied Cosmetology and Specialized Cosmetics

2

3

50

14

70

6

 

5

405 ΥΓ

Hygiene

2

50

14

28

3

6

406 ΑΣΓΥ

Aesthetic Gymnastics*

1

1

50

14

28

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

402 ΠΑΣΑ

Aesthetic Intervention in Obesity

2

3

50

14

70

7

 

2

502 ΕΝΤΑ

Alternative Aesthetics Techniques – Aromatherapy

2

3

50

14

70

7

3

503  ΝΟΣΟ

Nosology

2

50

14

28

2

4

504 ΕΦΛΑ

Applied Techniques of Aesthetics Laser & Hair Removal

2

3

50

14

28

7

 

5

505 ΕΝΔΟ

Endocrinology

2

50

14

28

2

6

206 ΒΟΗΘ

First Aid

 

1

1

50

14

28

3

 

7

707 ΞΕΟΡ

Foreign Language Terminology

2

50

14

28

2

 

F Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

601 ΗΛΑΠ

Electrical Hair Removal

2

3

50

14

70

7

2

602 ΜΑΚΧ

Character Make up

2

3

50

14

70

7

3

403 ΥΓΟ

Nail Hygiene & Prosthetics

2

3

50

14

70

7

4

604 ΟΡΔΙ

Organization & Administration of a Beauty Salon

2

 

50

14

28

3

 

5

605 ΔΙΑΙΤ

Nutrition – Diet

2

50

14

28

3

6

606 ΜΑΡΚ

Marketing

2

50

14

28

3

7

607 ΕΦΙΑΑ

Aesthetics IPL &Hair Removal

1

2

50

 

70

4

 

 

 

 

 

 

 

 

G Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

701 ΛΑΔΛ

Hair Removal Laser  –  Diodical Laser

2

3

50

14

70

7

 

2

702 ΜΨΙT

Permanent Make up – Tattoo

2

3

50

14

70

7

 

3

703 ΠΧΑΦ

Plastic Surgery & Aesthetic Care

2

1

50

14

42

5

 

4

704 ΚΑΝΕ

Cosmetics – Unwanted reactions

2

50

14

28

3

5

705 ΨΥΧ

Psychology

2

50

14

28

2

6

506 ΕΠΔΕ

Professional Deontology & Legislation

2

50

14

28

2

 

H Semester

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

801 ΠΡΕΞ

Work Placement

40

22

2

802 ΠΤΕΡ

Final Project – Thesis

3

50

14

42

8

 

Electives

Α/Α

Course Code & Name

Weekly Periods

Duration

No. Of Weeks

Teaching hours per semester

ECTS per semester

Theory

Lab

1

507 ΠΛΗΡ

Computers

1

1

50

14

28

3

2

ΔΗΣ 606

Public Relations

2

50

14

28

3

3

406 ΑΣΓΥ

Aesthetic Gymnastics

1

1

50

14

28

2

4

ΠΟΡ 406

Portfolio

2

50

14

28

2

Nicosia campus

Name

Qualifications  

E-mail

Chara Panagiotou (Head of the Program)

M.A (C) Beauty Therapy Care & Exercise in Health Promotion & Stress Management (C.D.Α College)

Bachelor in Aethetics & Cosmetology (TEI Thessaloniki

[email protected]

Athena Kekkouri

M.A (C) Beauty Therapy Care & Exercise in Health Promotion & Stress Management (C.D.Α College)

Bachelor in Aesthetics & Management of Aesthetics Units (KES College)

Higher Diploma in Aesthetics (KES College)

[email protected]

 

Elina Chatzimichail

Master in Technologies of Learning and Communication (European University)

Bachelor in Aesthetics & Management of Aesthetics Units (KES College)

Higher Diploma in Aesthetics (KES College)

[email protected]

 

Dr. Demetra Florou

PhD Cell & Molecular Biology – National & Kapodistrian University Athens

MSc Cell & Molecular Biology – University of Essex,

BSc Cell & Molecular Biology – University of Essex

[email protected]

 

Dr Stella Panayi

MD in Medicine, Doctor of Medicine, University of Debrecen

[email protected]

 

Dr. Andreas Tofaris

PhD Atmospheric Science/Physics,  The University of Manchester, MSc Oil and Gas Engineering University of Aberdeen, BSc Physics The University of Manchester

 

Dr. Despina Kouali

Phd in Psychological Basis of Kinesiology (Sport Psychology) – Western University, London Ontario Canada

Master of Science in Psychology of Exercise, Univeristy of Thessaly, Trikala, Greece

Bachelor of Science in Psychology, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

[email protected]

Dr. Maria Tarapoulouzi

PhD Chemistry, MSc in Environmental Engineering, Postgraduate Diploma in Toxicology (PGDip), BSc Chemistry

[email protected]

Evanthia Papachristoforou

Master of Science (MSc) in Marketing, (Distinction)

Glasgow Caledonian University, U.K. Bachelor of Arts (Hons) Degree in Public Relations with spec. in Marketing,

The Philips College, Cyprus.

[email protected]

 

Kyriaki Iesou

MA in Applied Linguistics (The Open University), BA English and Educational Studies (Keele University)

[email protected]

 

Cleopatra Ktena

Bachelor in Pharmaceuticals (National & Kapodistrian University Athens)

[email protected]

 

Christina Andreou

Master in Applied Nutrition – Clinical nutritionist – European University Cyprus

Bachelor in Nutrition – TEI Crete

[email protected]

 

Andreas Pechides

M.I.M, Master Public Administration (MPA)

University of Nicosia – Nursing Bachelor of Science – Τ.Ε.Π.Α.Κ. – RMN

Higher Diploma in Nursing – Nursing School Cyprus

[email protected]

 

Πέτρος Βιολάρης

Master in Human Performance & Health

Bachelor in Physical Education – Aristotelion University

[email protected]

 

 

 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.