Γίνε μέλος της μεγάλης οικογένειας του C.D.A.

Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Ανώτερα Διπλώματα

Εισδοχή > Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Ανώτερα Διπλώματα

Επίπεδο διπλώματος

ENGLISH LANGUAGE FOUNDATION PROGRAM

Campus : Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Level : Certificate

FASHION DESIGN (DIPLOMA)

Campus : Limassol
Level : Diploma

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (DIPLOMA)

Campus : Limassol, Nicosia
Level : Diploma

TRAVEL & TOURISM (DIPLOMA)

Campus : Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Level : Diploma

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ) HAIRDRESSING (HIGHER DIPLOMA)

Campus : Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos
Level : Higher Diploma

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.