Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκά Θέματα > Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαϊκο προσωπικότου Κολεγίου μας απαρτίζεται από αξιόλογους προσοντούχους επιστήμονες οι οποίοι είναι παθιασμένοι και αφοσιωμένοι στο διδακτικό τους έργο.

Βασικοί πόροι

Οι καθηγητές και το προσωπικό του Κολεγίου CDA έχουν πρόσβαση στο Moodle LMS και στο myCDA.

Μελλοντικοί ακαδημαϊκοί συνεργάτες

Αναζητήστε τις τελευταίες θέσεις καθηγητών στο C.D.A. College.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.