Υποτροφίες του CDA College

Υποτροφίες CDA College για εργαζομένους

Το Κολέγιο CDA λειτουργεί εδώ και 46 χρόνια στην Κύπρο, με μια μεγάλη και σημαντική πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης και διαθέτει Παραρτήματα σε όλες τις πόλεις. Προσφέρει συνολικά 48 Αξιολογημένα Προγράμματα Σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και συγκεκριμένα στη Λευκωσία προσφέρονται τα εξής προγράμματα με Μερικές Υποτροφίες ύψους 50% η κάθε μια για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών, σε όσους εργαζομένους σας ενδιαφερθούν να αρχίσουν τις σπουδές τους τον Φεβρουάριο του 2023 ή τον Οκτώβριο του 2023:

 1. Μ.B.A. MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION – Αρχική τιμή: €8325 Δίδακτρα με Μερική Υποτροφία: €4000
 2. B.A. BUSINESS ADMINISTRATION – Αρχική τιμή: €5200 Δίδακτρα με Μερική Υποτροφία: €3000
 3. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY – Αρχική τιμή: €4680 Δίδακτρα με Μερική Υποτροφία: €2500
 4. BA POLICE MANAGEMENT – Αρχική τιμή: €5200 Δίδακτρα με Μερική Υποτροφία: €3500
 5. TRAVEL & TOURISM ADMINISTRATION – Αρχική τιμή: €4200 Δίδακτρα με Μερική Υποτροφία: €3000

Επίσης προσφέρονται με Ειδικές Προσφορές τα ακόλουθα προγράμματα είτε για εσάς είτε για τα μέλη της οικογένειας σας:

 1. Πτυχίο στην ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Δίδακτρα €4650 (κατά έτος).
 2. Ανώτερο Δίπλωμα στην ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ – Δίδακτρα €5000 (κατά έτος).
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δίδακτρα €4200 (κατά έτος).
 4. Πιστοποιητικό ΒΟΗΘΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Δίδακτρα €4000 (κατά έτος) – 1 Έτος φοίτησης
 5. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – Δίδακτρα €4200 (κατά έτος).
 6. Πιστοποιητικό στις ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – Δίδακτρα €4200 (κατά έτος).
 7. Πιστοποιητικό Make up & Nail Artist – Δίδακτρα €4000 (το έτος) – 1 Έτος φοίτησης – ΝΕΟ

Σημειώστε ότι τα Τέλη Εγγραφής και Δικαιώματα Σχολής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023 ανέρχονται στα €300. Επίσης υπάρχει η δυνατότητας διεκδίκησης της Κρατικής Χορηγίας, η οποία ανέρχεται στις €2565 (για ένα ή δύο τέκνα) ή στις €3417 (για πολύτεκνες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα) όταν το Οικογενειακό Ακαθόριστο Εισόδημα σας δεν ξεπερνά τις €59.000.

Προϋποθέσεις:

 • Τεκμηρίωση ότι ανήκουν στην Εταιρεία σας – Οι Μερικές υποτροφίες ισχύουν και για τα μέλη πρώτου βαθμού συγγένειας της οικογένειας του εργαζομένου/μέλους σας.
 • Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης για τα Διπλώματα και πτυχία και Πτυχίο για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Σε περίπτωση προγράμματος με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, είναι αναγκαία η Άριστη γνώση αγγλικών (IELTS, IGSCE, TOEFL με πρόσφατη ημερομηνία διεξαγωγής π.χ. 2 χρόνια ή κατατακτήρια εξέταση αγγλικής γλώσσας (Placement test) η οποία διεξάγεται στο Κολέγιο).

Διαδικασία:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Εισδοχής & Δημοσίων Σχέσεων κάθε Παραρτήματος. FAX No. 22-671387 ή με e-mail [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 77770232 για όλες τις πόλεις.

Υποτροφίες του CDA College για τελειόφοιτους μαθητές

Το Κολέγιο CDA, λαμβάνοντας υπόψιν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, την ανασφάλεια και τις οικονομικές επιπτώσεις που βαραίνουν την κοινωνία αποφάσισε να προχωρήσει σε Μείωση Διδάκτρων και να προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερομένους την ευκαιρία να φοιτήσουν τον Οκτώβριο του 2023 (ή τον Οκτώβριο του 2024 για όσους έχουν στρατιωτική θητεία) Μερικές υποτροφίες σε Αξιολογημένα και Πιστοποιημένα προγράμματα Σπουδών ως εξής:


α) Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 προσφέρονται Μερικές Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών (όφελος μέχρι και €1300)
β) Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 προσφέρονται Μερικές Υποτροφίες ύψους 20% για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών (όφελος μέχρι και €1000)
γ) Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 προσφέρονται Μερικές Υποτροφίες ύψους 15% για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών (όφελος μέχρι και €800)


Οι προσφορές ισχύουν για το Κολέγιο C.D.A. στην Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο και αφορούν όλους τους τελειόφοιτους της Κύπρου.

Πρωινά, απογευματινά και βραδινά μαθήματα.

Προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης για τα Διπλώματα και πτυχία.
 • Σε περίπτωση προγράμματος με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, Άριστη γνώση αγγλικών.

Διαδικασία:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Γραφείο Εισδοχής & Δημοσίων Σχέσεων κάθε Παραρτήματος.

Τα αξιολογημένα προγράμματα είναι:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αστυνομικών Σπουδών
M.B.A. Master in Business Administration
(1,5 Year, full time or 2 Years, part-time, Master in Business Administration/ 90 ECTS) Λευκωσία-Λεμεσός
B.A. Business Administration
(4 Years, Bachelor of Arts/ 240 ECTS)
Λευκωσία-Λεμεσός-Πάφος
B.A. Police Management
(4 Years, Bachelor of Arts/ 240 ECTS)
Λευκωσία-Λεμεσός
Accounting
(2 Years, Diploma/ 120 ECTS)
Λεμεσός-Πάφος
Λειτουργός Τελετών Κηδειών και Ταριχευτής
(2 Έτη, Δίπλωμα/ 120 ECTS)
Πάφος
Σχολή Αισθητικής Αισθητική
Αισθητική
(4 Έτη, Πτυχίο στην Αισθητική/ 240 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός- Πάφος
Αισθητική
( 2 Έτη, Δίπλωμα στην Αισθητική/ 120 ECTS)
Λεμεσός
Make up & Nail Artist
(1 Έτος, Πιστοποιητικό / 60 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος
Σχολή Τουριστικών Σπουδών
B.A. Travel and Tourism Management
(4 Years, Bachelor of Arts/ 240 ECTS)
Λεμεσός-Λάρνακα-Πάφος
Travel and Tourism Administration
(2 Years, Diploma/ 120 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος
Casino Management
(1 Year, Certificate/ 60 ECTS)
Λεμεσός
Σχολή Προαγωγής Υγείας
Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση του Στρες και Ευεξία στην Προαγωγή Υγείας (1,5 Year, full time or 2 Years, part-time, Master / 90 ECTS)
Λεμεσός
Βοηθός Φροντιστής Υγείας
(1 Έτος/ Πιστοποιητικό/ 60 ECTS)
Λευκωσία

Σχολή Κομμωτικής
Κομμωτική
(3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα στην Κομμωτική/ 180 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος

Σχολή Διοίκησης Γραφείου, Γραμματειακών Σπουδών και Τεχνολογίας Πληροφορικής
Διοίκηση Γραφείου
(3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα/ 180 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος
Ανώτερες Γραμματειακές Σπουδές
(2 Έτη, Δίπλωμα/ 120 ECTS)
Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος
Γραμματειακές Σπουδές
( 1 Έτος, Πιστοποιητικό/ 60 ECTS) Λευκωσία-Λάρνακα-Λεμεσός-Πάφος
Information and Communication Technology
(2 Years, Diploma/ 120 ECTS)
Λευκωσία-Λεμεσό
Σχολή Σχεδίου και Μόδας
Fashion Design
(2 Years, Diploma / 120 ECTS)
Λεμεσός

48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αστυνομικών Σπουδών

Το πτυχίο (Bachelor of Arts) είναι ισότιμο με το αντίστοιχο πανεπιστημιακό πτυχίο. Ο τομέας της Διοίκησης διακρίνεται για την ποιοτική εκπαίδευση των σπουδαστών και τη συνεχή επένδυση σε υλικό και λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας. Προσφέρονται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ με ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής κατάρτισης, το Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Πτυχίο στη Διοίκηση Αστυνομίας, το Δίπλωμα στη Λογιστική, (Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική), και το καινοτόμο Δίπλωμα Λειτουργού Τελετών Κηδειών και Ταριχευτή. Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική.

Σχολή Τουριστικών Σπουδών

Η τουριστική βιομηχανία σήμερα αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων της οικονομίας της χώρας. Το Κολέγιο CDA παρέχει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να σταδιοδρομήσουν ως αξιόλογα στελέχη σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας υψηλές απολαβές. Σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον μπορεί κάποιος να αποκτήσει Πτυχίο ή Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουρισμού με άριστες επαγγελματικές προοπτικές καθώς και το Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Καζίνο. Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική.

Σχολή Αισθητικής

Η σχολή Αισθητικής διακρίνεται για την ποιοτική εκπαίδευση των σπουδαστών, διαθέτει ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με υπερσύγχρονα εργαστήρια. Οι προοπτικές εργοδότησης είναι μεγάλες αφού οι απόφοιτοι είναι περιζήτητοι επαγγελματίες είτε ως στελέχη σε μεγάλα κέντρα ομορφιάς, σε καταστήματα και επιχειρήσεις καλλυντικών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με την δημιουργία ιδιόκτητου κέντρου υγείας και ομορφιάς. Το Κολέγιο μας διαθέτει μοντέρνο και καινούργιο Ιταλικό Εξοπλισμό με ISO ποιότητας και το Διοδικό Λέιζερ Nirvana GDS.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο προσφέρεται το πρωτοποριακό μονοετές Πιστοποιητικό Make up & Nail Artist (Επαγγελματικό Μακιγιάζ & Ονυχοτεχνική). Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική.

Σχολή Κομμωτικής

Το χρώμα, η φαντασία, το στυλ και οι τολμηρές κουπ στα μαλλιά είναι το must της εποχής μας. Το Κολέγιο CDA κατάφερε να αξιολογήσει για πρώτη φορά στην Κύπρο, το Ανώτερο Δίπλωμα στην Κομμωτική από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στις πρόσφατες επαναξιολογήσεις του 2019 η Σχολή βαθμολογήθηκε με το απόλυτο 10/10. Δίδεται λοιπόν η ευκαιρία σε κάποιο να γίνει καθηγητής Κομμωτικής ή να ανοίξει άμεσα το δικό του Κομμωτήριο. Επίσης απόφοιτοι μας ήδη εργοδοτήθηκαν στις Τεχνικές Σχολές. Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική.

Σχολή Διοίκησης Γραφείου, Γραμματειακών Σπουδών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Μια Γραμματέας είναι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης. Προσφέρονται το Ανώτερο Δίπλωμα στην Διοίκηση Γραφείου και το Δίπλωμα στις Γραμματειακές Σπουδές. Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική. Η εξειδίκευση στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες είναι μια σύγχρονη προσοδοφόρα επαγγελματική προοπτική. Με την τεχνολογία συνεχώς να αναπτύσσεται, την πληροφορική να γίνεται όλο και πιο απαραίτητη, ο ειδικός στον τομέα αυτό είναι ένας περιζήτητος επαγγελματίας σε όλες τις εταιρίες και τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως του αντικειμένου των εργασιών τους. Το Κολέγιο CDA προσφέρει Δίπλωμα Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με γνώσεις που καθιστούν κάθε σπουδαστή απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική.

Σχολή Σχεδίου και Μόδας

Το Δίπλωμα στο Σχέδιο Μόδας προσφέρει γνώσεις και αναπτύσσει στυλ με δημιουργικότητα και φαντασία, με ποιοτική εκπαίδευση και σύγχρονες μεθόδους. Δίδεται η ευκαιρία εργοδότησης ως Σχεδιαστές Μόδας, Στιλίστες, bloggers μόδας. Γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική.

Σχολή Προαγωγής Υγείας

Προσφέρεται το πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση του Στρες και Ευεξία στην Προαγωγή Υγείας. Μπορούν να το παρακολουθήσουν Πτυχιούχοι Αισθητικοί, Γυμναστές, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές και άλλοι. Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική.
Το καινοτόμο πρόγραμμα Βοηθός Φροντιστής Υγείας ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του κυπριακού συστήματος υγείας για την δημιουργία νέας ομάδας εργαζομένων για μη νοσηλευτικά καθήκοντα. Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε Κυβερνητικά και Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, Οίκους Ευγηρίας και Κέντρα Αποκατάστασης. Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αν σας ενδιαφέρει να εξασφαλίσετε θέση με μειωμένα δίδακτρα και Μερική Υποτροφία ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες τότε παρακαλούμε ταχυδρομείστε τις αιτήσεις σας στο C.D.A. COLLEGE Τ.Κ 21972 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ή στείλετε τις στο FAX No. 22-671387 ή με e-mail [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 77770232 για όλες τις πόλεις.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.