Τόνια Γεωργίου

11
77770232, εσωτ. 1
Λευκωσία

Τόνια Γεωργίου

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Παράρτημα Λευκωσίας

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.