Λάβετε μέρος στη διάσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Erasmus+: Erasmus+, τώρα στα δάχτυλά σας

Ανακοινώσεις Erasmus > Λάβετε μέρος στη διάσκεψη για την παρουσίαση της εφαρμογής Erasmus+: Erasmus+, τώρα στα δάχτυλά σας

Ανταπόκριση σε μια νέα ανάγκη

Στις 21 Σεπτεμβρίου σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής Erasmus+. Η ενημερωμένη εφαρμογή διαθέτει πλήθος νέων λειτουργιών που οι μαθητές περίμεναν.

Η εφαρμογή διευκολύνει όσο ποτέ άλλοτε τους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα Erasmus+ στο εξωτερικό, συνδέοντάς τους με όλες τις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται για να υποβάλουν αίτηση: από την επιλογή πανεπιστημίου έως την ηλεκτρονική συμφωνία μάθησης. Καθοδηγεί τους φοιτητές σε κάθε βήμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία τους και τους βοηθά να ελέγξουν κάθε διοικητική διαδικασία στον κατάλογο ελέγχου κινητικότητας.

Από την αρχή της πανδημίας, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έπρεπε να προσαρμοστούν με πολλούς τρόπους για να επιδείξουν ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις που θέτει το COVID-19. Τα ψηφιακά εργαλεία έδωσαν τη δυνατότητα σε μαθητές από όλη την ΕΕ να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Τι συμβαίνει όμως με τις κινητικότητες;

Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέτρα COVID-19 σήμαιναν ότι τα μαθήματα γίνονταν διαδικτυακά, γεγονός που επηρέασε μια από τις πιο εμπλουτιστικές εμπειρίες που θα μπορούσαν να έχουν οι μαθητές: Κινητικότητες Erasmus+.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να συνεργάζεται με βασικούς εταίρους (Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, Φοιτητικό Δίκτυο Erasmus, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, EWORX) για να μετατρέψει την πρόκληση αυτή σε ευκαιρία. Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή Erasmus+!

Leave a Reply

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.