Βιβλιοθήκη Βάση δεδομένων

Φοιτητική ζωή > Βιβλιοθήκες > Βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Κολλεγίου CDA

Βρείτε ένα βιβλίο...

wdt_ID Library ID Author Title Topic Edition Publication Year (Edition) DDC Class ISBN nc ll lk ph fm active views
1 7 C.S. French Computer Science (ISE) Computer Science (ISE) 1992 1989 yes yes 738
2 6 C.S. French Computer Studies Computer Studies 1990 1990 yes yes 763
3 5 C.S. French Computer Studies Computer Studies 1992 1992 yes yes 738
4 4 Thomas C Bartee Computer Architecture&Logic Design Computer Architecture&Logic Design 0 1991 yes yes 738
5 8 Alexander T. Wells Air transportation : a management perspective Airlines--Management Aeronautics, Commercial 3rd ed 0 1994 387.7068 0534215041 pbk. yes yes 2
6 10 Brian G. Boniface, Cooper Chris The geography of travel and tourism Travel Europe 2nd ed. 0 1994 338.4791 0750616709 pbk yes yes 41
7 11 Beavis John, Medlik S., Pullen R. A. A manual of hotel reception Receptionists 3rd ed. 0 1981 647.6 0434912476 pbk. yes yes 1
8 12 John Lennon, Mark Peet Hospitality management Catering establishments Management 0 1990 647.94068 0340534494 pbk. yes yes 31
9 13 Tim Knowles, Dimitrios Diamantis, Joudallah Bey El- Mourhabi The globalization of tourism and hospitality : a strategic perspective Hospitality industry--Management 0 2001 647.94068 0826451446 pbk. yes yes 41
10 14 Donald M. Davidoff Contact : customer service in the hospitality and tourism industry Hospitality industry--Customer services Tourism--Customer services 0 1994 647.94068 0138089167 pbk. yes yes 25
Author Title Topic Year (Edition) ISBN

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.