Ανοικτές θέσεις εργασίας

Το Κολέγιο μας > Ανοικτές θέσεις εργασίας

ο κάθε ένας απο εμάς συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία και στην εμπειρία των φοιτητών. Στο C.D.A College πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα είναι υποστηρικτικό και προκλητικό ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με όραμα και δυναμισμό που θα εργαστούν για την αυτοανάπτυξή τους, αλλά και θα βοηθήσουν άλλους να πετύχουν στην πορεία τους.

Οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για έναν οργανισμό.

Τρέχουσες ευκαιρίες καριέρας

Κενές Θέσεις Ακαδημαϊκού ΠροσωπικούΚαθηγητές Τουριστικών Σπουδών

Περιγραφή Κενής Θέσης Εργασίας:

Η κενή θέση έχει σκοπό να προσελκύσει καθηγητές / καθηγήτριες κάτοχους Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου με ειδίκευση στον τομέα των Τουριστικών Σπουδών για τα παραρτήματα μας στη Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Η κενή θέση αφορά τη διδασκαλία μαθημάτων, τη διεξαγωγή έρευνας ή/και την καθοδήγηση πτυχιακών/ φοιτητών και την ανάληψη ευθυνών ακαδημαϊκών υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσεις και ερευνητικές ανησυχίες στον τομέα του Τουρισμού. Να συμμετέχετε σε διάφορες δραστηριότητες του Κολεγίου, συμεμτοχή σε ακαδημαϊκά συνέδρια, δραστηριότητες κτλ.

Προσόντα

Κάτοχος Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου στον τομέα των Τουριστικών απο αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

  • Έρευνα και δημοσιεύσεις στον τομέα των Τουριστικών
  • Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα προτιμηθεί.
  • Ικανότητα καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε φοιτητές / φοιτήτριες από διαφορετικά υπόβαθρα.
  • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής και συνεργατικής εργασίας με διαφορετικές ομάδες φοιτητών / φοιτητριών και συναδέλφων καθηγητών/καθηγητριών.
  • Δέσμευση για την προώθηση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και ισότητας για όλους τους φοιτητές / φοιτήτριες.
  • Προθυμία συμμετοχής σε δραστηριότητες και επιτροπές παροχής υπηρεσιών, επαγγελματικές δραστηριότητες και συνέδρια

Το C.D.A College, είναι ένας εργοδότης ο οποίος δίνει ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνει υποψηφίους από κάθε υπόβαθρο να υποβάλουν αίτηση.

Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή/και [email protected]

Κάνε την αίτηση σου τώρα

[email protected]

Teaching Vacancy in the Field of Computers

C.D.A College accepts applications for a teaching vacancy in the field of Computers. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι:

  • Master Degree & Bachelor of Computers

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

The applicants should send their CV to [email protected], attached with all necessary documents.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.