Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Εισδοχή > Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Υποτροφίες για νέους φοιτητές

Αριθμός υποτροφιών προσφέρεται σε καινούργιους υποψήφιους φοιτητές (αριστεύσαντες, άπορους, πρόσφυγες, πολύτεκνους κ.τ.λ.). Επίσης υποτροφίες μπορεί να προσφερθούν σε φοιτητές με εξαιρετική επίδοση μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Κολεγίου.

Υποτροφίες για συνεχιζόμενους φοιτητές

Οι φοιτητές που επιδεικνύουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο C.D.A. COLLEGE μπορούν να λάβουν ακαδημαϊκές υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του παραρτήματος σας. 

Κυβερνητική χρηματοδότηση

Εξερευνήστε τα διαθέσιμα κυβερνητικά προγράμματα οικονομικής βοήθειας (μόνο για Κύπριους πολίτες)

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.