Μεταφερόμενοι φοιτητές

Εισδοχή > Μεταφερόμενοι φοιτητές

Από ένα Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής σε άλλο

Εσωτερική μετεγγραφή φοιτητών από ένα πρόγραμμα σπουδών σε άλλο μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, για το φθινοπωρινό εξάμηνο, και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο. Νοείται ότι οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν όταν οι μετεγγραφές φοιτητών γίνονται από ένα πρόγραμμα σε άλλο.

Από ένα παράρτημα του Κολεγίου σε άλλο

Οι φοιτητές μπορούν να μεταφερθούν από το ένα παράρτημα στο άλλο.

Από άλλα ιδρύματα στο Κολέγιο

Μετεγγραφή φοιτητών από άλλα ιδρύματα στο Κολέγιο γίνεται, εφόσον ο φοιτητής / φοιτήτρια θα προσκομίσει αναλυτική βαθμολογία από την άλλη Σχολή, που θα επιβεβαιώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη μετεγγραφή του. Η μετεγγραφή φοιτητών σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευτικά αξιολογημένο–πιστοποιημένο πρόγραμμα, που λειτουργεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Νοείται ότι ο / η φοιτητής / φοιτήτρια πιστώνεται για την προηγούμενη φοίτηση του σε πρόγραμμα σπουδών συναφή προς εκείνο που θα παρακολουθήσει, με αριθμό πιστωτικών μονάδων, που αποφασίζεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μαθήματα, τα οποία παρακολούθησε επιτυχώς στο προηγούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο Φοιτιτικής Μέριμνας.

Μετεγγραφή φοιτητών

Εκτός από την εγγραφή νέων φοιτητών, το C.D.A COLLEGE δέχεται φοιτητές από άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς του CYQAA και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Μετεγγραφή φοιτητών μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, για το φθινοπωρινό εξάμηνο, και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.